Prof. Andrzej Gusta

Ortopeda Szczecin

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10.01.2015 r. odszedł

prof. ANDRZEJ GUSTA

wybitny ortopeda, kierownik Kliniki Ortopedii (1982-1983) i Kliniki Ortopedii i Traumatologii (1988-2006) Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Nauczyciel akademicki.

Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. Tytuł specjalisty w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej uzyskał w 1967 r. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1972 r. Habilitował się w 1986 r., a tytuł naukowy profesora otrzymał w 1996 r. Przez wiele lat był specjalistą wojewódzkim do spraw ortopedii i traumatologii.